Real-time location in 
isolated workplace.

DEAD MAN POSITION

ALIS RTLS

A real-time location system for tracking and motoring of pedestrians, material handling equipment and goods within the infrastructure with accuracy up to 50 cm. 

LOCALIZATION

ALIS RTLS

Real-time location system
for big data collecting.

WORK OPTIMIZATION

big data collection for OEE statistics,
big data of MHE, pedestrian and goods movement

monitoring of dangerous gases
and other physical quantities 

WORK OPTIMIZATION

A real-time shift organization based on big data collection of movement and positions of employees, MHE, and goods. The solution is designed to be upgraded by monitoring hazardous gases and other physical quantities. Early and active notification on service operations of equipment and its technical condition. Records of operating hours of equipment, monitoring of crane movement, and path usability. Collection of big data on the overall use of MHE to calculate KPI and to plan maintenance and service.

records of operation hours of crane equipment,
data collection of path usability

notification on service operations,
planning of service maintenance 

DEAD MAN POSITION

Monitoring the „dead man“ position in detached workplaces using personal tags. A model example includes the S.O.S. button (call for quick help) and alert management to visualize the position of an employee in trouble within a localized area. 

E-MAIL / SMS notification of 
designated employee 

visualization of employee in
trouble on hall plant plan 

elimination of needed surveillance
on the isolated workplace

improved level of personal safety 
in the isolated workplace

A REAL-TIME ORGANIZED LOGISTICS DUE TO A VEHICLE TAG

efficient logistic 
process planning

lean production
tool

RTLS READER

Zone reader creates the infrastructure
for objects localization with 50 cm 
precision.

PERSONAL TAG

Personal tag with active RFID chip.
Possible to organize the work in 
a real-time. 

PROJECTS

A vendor of RTLS module for Smart5Grid project for Spanish nuclear power plant. 

WANT ALSO HAVE EFFICIENT WORKPLACE?

 
 

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno | Czech Republic | info@alis-tech.com | Tel: +420 739 233 985

© 2021 by ALIS Tech s.r.o.

  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu  společnosti ALIS Tech s.r.o., reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018479, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti ALIS Tech s.r.o. opakovaně na jednom zahraničním veletrhu v období 11/2019  a 11/2021 pořádaném v Německu. Tento veletrh je zaměřen na bezpečnost a zdraví při práci. Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost