ALIS RTLS

Tracking a monitoring

ALIS Tech portfolio nabízí vnitřní/vnější lokalizaci v reálném čase a monitoring manipulační techniky, lidí, materálu apod.. Lokace je založena na bezdrátové technologii s přesností až na 0,5 m. Přínosem systému není pouze obecný přehled o dění, ale i možnost analýz kritických míst, vyhodnocování efektivity pohybu a soustavené měření požadovaných KPI. To vše vede a přispívá ke zvýšení efektivního plánování a optimalizaci provozu. 

ALIS RTLS

HLAVNÍ SLOŽKY RTLS

TAGY

 

 • různé typy provedení (karta, náramek, helmový tag, paletový tag, vozíkový tag)

 • monitoring zdravotního stavu lidí

 • SOS tlačítko, přivolání první pomoci

 • detekce člověka bez pohybu

 • detekce kontaminovaného prostředí

 • monitoring stavu manipulační techniky

 • navigační systém

ČTEČKA ZÓN

 

 • infrastruktura pomocí čteček zón a vytvoření LAN sítě

 • velmi přesná lokalizace až do 0,5 m

 • napájení 12 - 24 VDC

 • otevřená platforma kombinující řadu technologií pro naplnění zakaznických potřeb 

SOFTWARE

 

 • cloudové nebo on-premise řešení

 • heatmapy

 • analýzy, historické záznamy

 • meření fyzikálních veličin (teplota, nebezpečné plyny, a další)

 

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno | Czech Republic | info@alis-tech.com | Tel: +420 739 233 985

© 2020 by ALIS Tech s.r.o,

 • White LinkedIn Icon
 • White YouTube Icon

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu  společnosti ALIS Tech s.r.o., reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018479, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti ALIS Tech s.r.o. opakovaně na jednom zahraničním veletrhu v období 11/2019  a 11/2021 pořádaném v Německu. Tento veletrh je zaměřen na bezpečnost a zdraví při práci. 

 

Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost