Lokalizace v reálném čas na

izolovaných pracovištích.

POZICE MUŽE V BEZVĚDOMÍ

ALIS RTLS

Lokalizace v reálném čase pro tracking a monitoring chodců, manipulační techniky a zboží v rámci infrastruktury s přesností na 50 cm.

LOKALIZACE
ALIS RTLS 

Systém lokalizace v reálném

čase pro sběr velkých dat.

OPTIMALIZACE PRÁCE

sběr dat pro výpočet OEE statistik, sběr velkých dat

monitoring nebezpečných plynů a dalších fyzikálních veličin

OPTIMALIZACE PRÁCE

Organizace logistiky provozu v reálném čase založená na sběru velkých dat o pohybech a pozicích zaměstnanců, manipulační techniky a zboží. Systém je navržen o rozšíření monitorující nebezpečné plyny a další fyzikální veličiny. Včasné upozornění na potřebu servisních úkonů techniky a monitoring fyzického stavu. Evidence najetých motohodin, monitoring pohybu jeřábu a využitelnosti dráhy. Sběr dat o celkové vytíženosti techniky pro výpočet KPI a plánování údržby a servisu.

evidence najetých moto hodin jeřábové techniky, sběr dat o využitelnosti dráhy

notifikace ohledně servisních úkonů, plánování údržby techniky

POZICE MUŽE V BEZVĚDOMÍ

Monitoring tzv. pozice muže v bezvědomí na osamoceném pracovišti díky osobnímu tagu. Modelový příklad zahrnuje S.O.S. tlačítko pro přivolání rychlé pomoci a alert management s vizualizací pozice člověka v bezvědomí v lokalizovaném objektu.

e-mail / sms notifikace pověřeného pracovníka

vizualizace člověka v nesnází na plánku objektu

eliminace potřeby pomocného operátora

zvýšená úroveň osobní bezpečnosti na izolovaném pracovišti

vehicle tag

LOGISTIKA V REÁLNÉM ČASE DÍKY VOZÍKOVÉMU TAGU

efektivní plánování logistiky

nástroj pro štíhlou výrobu

RTLS ČTEČKA

Čtečka zón vytváří infrastrukturu pro lokalizaci objektů s přesností 50 cm.

OSOBNÍ TAG

Osobní tag s aktivním RFID čipem. Možnost organizace práce v reálném čase.

PROJEKT

Jsme dodavatelem RTLS modulu pro Smart5grid projekt pro španělské jaderné elektrárny.

CHCETE EFEKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ?