ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM
Safety anti-collision bar

ANTI-KOLIZNÍ BARIÉRA

Anti-kolizní bariéra slouží pro zajištění bezpečného průjezdu snížených profilů bez nehod zapříčiněných nadměrně zdvihnutým nákladem.

Systém včasného upozornění na nadměrně naložený náklad.

OCHRANA DVĚŘÍ

 

ANTI-KOLIZNÍ BARIÉRA

Systém funguje na bázi inteligentního dotykového senzoru, který při dotyku či otřesu spouští vysokofrekvenční zvukový alarm a rozblikává LED signalizační světla. Systém upozorňuje na nadměrně zdvihnutý náklad, který by při nezměněné výšce narazil do překážky před nainstalovanou bariérou. Po uplynutí tohoto nastaveného času se anti-collision safety bar sám automaticky dostane do klidového režimu a je připraven na další náraz.

interaktivní BOZP prvek na ochranu průmyslových vrat

akustická signalizace nadměrně zdvižených vidlí

interaktivní ochrana nadzemních dopravníků

LED vizualizace upozorňující na nadměrně zdvižený náklad

detekce nadměrně naložených vidlí

ochrana podnikového majetku

dotykový senzor

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?

DETEKCE NADMĚRNĚ NALOŽENÉHO NÁKLADU

safety anti-collision barrier.png

PŘÍKLADY UŽITÍ ANTI-KOLIZNÍ BARIÉRY