SARA

Safety and Risk Assesment

SARA (Safety and Risk Assessment) je služba společnosti ALIS Tech s.r.o., která poskytuje  komplexní zhodnocení pracoviště. Výstupem je detailní analýza kritických míst v provoze, návrh doporučení a případná implementace řešení. 

 

Zvýšení provozní efektivnosti

Zachování plynulosti provozu

Eliminace rizika úrazů

Optimalizace nákladů, logistických a výrobních procesů

KLÍČOVÉ BENEFITY

Implementace nejnovějších technologií

Motivace k všeobecnému povědomí

Systémové řešení

Splnění legislativních povinností

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno | Czech Republic | info@alis-tech.com | Tel: +420 739 233 985

© 2020 by ALIS Tech s.r.o,

  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu  společnosti ALIS Tech s.r.o., reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018479, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti ALIS Tech s.r.o. opakovaně na jednom zahraničním veletrhu v období 11/2019  a 11/2021 pořádaném v Německu. Tento veletrh je zaměřen na bezpečnost a zdraví při práci. 

 

Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost