ALIS Tech

First class in safety. 

Be part of it. 

ALIS Tech 

ALIS Tech is a young, development company with a huge potential in a field of health and safety. The company is tirelessly working hard on innovations in HSE and provides maximal support to their customers and partners.

ALIS Tech offers solutions across safety and optimization which leads to well-operated business. From LED visualization, anti-collision systems to assets tracking and monitoring.

One of the main strengths of ALIS Tech is complexity. From risk place analysis to solution recommendation, installation and customer aftercare. Complex solution under one roof!

Flexibility and pro-customer approach in another advantage. ALIS Tech maximally tries to fulfill customer's needs which leads to an efficient solution and a happy customer.

"By bringing innovations into a safety culture we help to save human lives in all environments."

Complex solution for HSE

Visualization

Innovative safety marking done by LED visualization.

Anti-collision

Autonomous protection of persons, handling technology, goods.

Localization

Tracking and monitoring of persons, handling technology, goods and others.

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno | Czech Republic | info@alis-tech.com | Tel: +420 739 233 985

© 2020 by ALIS Tech s.r.o,

  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu  společnosti ALIS Tech s.r.o., reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018479, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti ALIS Tech s.r.o. opakovaně na jednom zahraničním veletrhu v období 11/2019  a 11/2021 pořádaném v Německu. Tento veletrh je zaměřen na bezpečnost a zdraví při práci. 

 

Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost