ALIS Tech

First class in safety. 

Be part of it. 

ALIS Tech 

ALIS Tech je mladá vývojová společnost se značným potenciálem na trhu bezpečnosti práce a efektivního fungování provozu. Společnost neúnavně pracuje na inovacích implementovaných do BOZP a poskytuje maximální podporu zákazníkům a strategickým partnerům.

ALIS Tech nabízí komplexní řešení od systémů LED světelné vizualizace, anti-kolizního systému až po prvky trackingu a monitoringu a optimalizace provozního plánování.

Jedna z hlavní silných stránek ALIS Techu je komplexnost a to od analýzy kritických míst, návrhu řešení, přes instalaci až po kompletní zákaznický servis.  Komplexní řešení pod jednou střechou!

Flexibilita a prozákaznický přístup jsou dalšími hlavními přednostmy firmy. ALIS tech se snaží maximálně uspokojit potřeby zákazníků, které vedou k nejvyšší možné spokojenosti.

"By bringing innovations into a safety culture we help to save human lives in all environments."

Komplexní řešení BOZP

ALIS VIZUALIZACE

Inovativní značení pomocí LED projekce.

ALIS SHIELD

Autonomní ochrana lidí, manipulační techniky a materiálu.

ALIS RTLS

Tracking a monitoring lidí, manipulační techniky, zboží a další.

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno | Czech Republic | info@alis-tech.com | Tel: +420 739 233 985

© 2020 by ALIS Tech s.r.o,

  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu  společnosti ALIS Tech s.r.o., reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018479, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti ALIS Tech s.r.o. opakovaně na jednom zahraničním veletrhu v období 11/2019  a 11/2021 pořádaném v Německu. Tento veletrh je zaměřen na bezpečnost a zdraví při práci. 

 

Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost