ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM
ALIS Shield 

ALIS SHIELD

Autonomní anti-kolizní systém, který předchází pracovním nehodám spojených s operační slepotou, slepými místy, pohybem VZV, jeřábu a další manipulační technikou.

Anti-kolizní systém pro

zvýšenou bezpečnost chodců.

BEZPEČNOST CHODCŮ

Eliminace pracovních nehod

spojených s manipulační technikou.

VZV ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM

Zvýšená bezpečnost

majetku firmy.

PODNIKOVÝ MAJETEK

Včasné upozornění chodců a řidičů manipulační techniky na přenášené břemeno.

JEŘÁBOVÝ ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM

osobní tag je ve více variantách, náramek, helmový / opaskový tag

3 typy signalizace nebezpečí, vibrace, optický, akustický, optoakustický

varianta s ATEX certifikací, IP

krytí 67

, zvýšená úroveň osobní bezpečnosti v hazardních situací

BEZPEČNOST CHODCŮ

Systém ALIS Shield zvyšuje bezpečnost chodců a chrání zaměstnance před kolizí s manipulační technikou ve slepých místech, rušných křižovatkách a v běžném provozu. Chodec je vybaven osobním tagem, který bezdrátově komunikuje s vozíkovým tagem.


Chodec je aktivně upozorněn na potenciální nebezpečí vibracemi, akustickým nebo optoakustickým signálem. V případě, že se chodec ocitne v nebezpečné situaci, systém ALIS Shield vyvolá předem definované akce např. autonomní zpomalování manipulační techniky, zavírání bran a branek, zamykání magnetického zámku, nasvícení bezpečnostního symbolu či další možné akce.

pedestrian anti-collision system

zvýšená bezpečnost v provoze v blízkosti techniky

aktivní upozornění řidiče VZV a třetích stran

autonomní, plynulé zpomalování oproti dalšímu VZV / chodci

eliminace slepých míst a eliminace provozní slepoty

forklift anti-collision system

VZV ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM

Podle OSHY lze předcházet až 70 % nehod zapříčiněných manipulační technikou.

 

ALIS Shield eliminuje slepá místa v provozu a autonomně vyvolává požadované akce jako automatické zpomalování manipulační techniky oproti jiné manipulační technice, oproti chodci, či ve frekventovaných a kritických místech.

 

ALIS Shield je plně kompatibilní se systémem projekčního podlahového značení ALIS Vizualizace. Projekce bezpečnostních symbolů je spuštěna pohybem manipulační techniky. Systém je vhodný pro všechny typy elektrických vozíků a je přenositelný z flotily na flotilu.

anti-kolizní systém průmyslových vrat

vnitřní a vnější zónování,

vnitřní a vnější anti-kolizní systém

úspora nákladů na prostoje, úspora nákladů na pojištění

zvýšená úroveň osobní bezpečnosti v hazardních zónách

PODNIKOVÝ MAJETEK

Jednou z nejčastějších pracovních nehod v provoze je srážka VZV s průmyslovými vraty, zapříčiněná neadekvátní rychlostí techniky oproti automatickému otevírání vrat.

 

ALIS Shield aktivuje elektrické prvky v provozu jako průmyslová vrata, brány, bariéry, LED projektor pro projekci bezpečnostního značení a další. Pro zvýšení úrovně bezpečnosti v provoze ALIS Shield nabízí možnost zónování v předem definovaných zónách (vnitřní i venkovní). Při průjezdu zóny vysokozdvižný vozík autonomně zpomaluje na předem definovanou maximální rychlost.

pedestrian anti-collision system

bezpečnost zavěšeného břemene,

anti-kolizní systém pro mostové jeřáby

projekční podlahové značení ohraničující nebezpečnou zónu kolem břemene

interaktivní upozornění chodců a řidičů VZV na riziko střetu s břemenem

eliminace provozní slepoty, 

eliminace slepých míst v provozu

crane anti-collision system

JEŘÁBOVÝ ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM

Anti-kolizní systém je navržen pro zvýšenou bezpečnost kolem elektrických mostových jeřábů. Systém včasně upozorňuje chodce a řidiče manipulační techniky na překročení hazardní zóny kolem přenášeného břemene. ALIS Shield spouští vibrace na osobních lokátorech, vizuálně varuje řidiče VZV uvnitř kabiny výstražným červeným tlačítkem a spíná LED projektory, jež ohraničují zónu kolem břemene.  

forklift tag for anti-collision system

NULOVÁ NEHODOVOST DÍKY VOZÍKOVÉMU TAGU

vlhku a prachu vzdorné IP krytí až 65

vhodné na všechny výrobce elektrické manipulační techniky

ČTEČKA

Čtečka pro zónovou úpravu rychlosti bez potřebné infrastruktury.

anti-collision reader
PPE in operation

OSOBNÍ TAG

Osobní tag pro aktivní upozornění chodce. Dostupný ve verzi s ATEX certifikací.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Více o anti-kolizním

systému v 

Akzo.

Více o zvýšené úrovni

bezpečnosti chodců ve

Škoda Auto.

Více o anti-kolizním

systému pro

Volvo.

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?

PŘÍKLADY APLIKACÍ

NEHODY VZV

Eliminace nehod zapříčiněných slepými místy. Autonomní zpomalování VZV vs. VZV nebo chodce.

Do not walk under suspended load.

ZÓNOVÁNÍ

Vnitřní a vnější zónování. Autonomní zpomalení VZV v předem definovaných zónách.

forklift accident

JEŘÁBOVÝ ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM

ALIS Shield je kompatibilní s jeřábovou technikou.

indoor/outdoor zoning

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?