ALIS SHIELD

Anti-kolizní systém 

ALIS Shield je autonomní systém, který pracuje na bezdrátové komunikaci mezi čtecími zařízeními a různými typy tagů. Tagy mohou být instalovány jak na manipulační techniku nebo jiná elektronická zařízení, tak jimi mohou být vybaveni i zaměstnanci a návštěvy, za účelem prevence a zabránění kolize, s cílem vytvořit bezpečnější pracoviště.  

ALIS Shield

Díky systému ALIS Shield můžete předejít kolizím manipulační techniky, srážkám se zaměstnanci a poškození podnikového majetku. Buďte napřed a vytvořte pro své zaměstnance maximálně bezpečné pracovní prostředí. 

BEZDRÁTOVÁ technologie

DŮLEŽITÉ PRVKY

OSOBNÍ TAG

 • Různé typy (náramek, karta, helmový tag).

 • Dobíjeno přes micro USB nebo QI charger.

 • Bezdrátová komunikace s ostatními tagy.

 • Vibrační upozornění v případě nebezpečí

 • Baterie 600 mAh.

 • Možné rozšíření o aktivní RFID

VOZÍKOVÝ TAG 

 • Bezdrátová komunikace s ostatními tagy.

 • Možné propojení na světelné majáky pro vizualizaci bezpečnostních vzdáleností.

 • Možná instalace na jakýkoli typ a výrobce vozíku.

 • Zdroj napájení 12 - 24VDC.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

 • Prostředník mezi tagy a elektronickými zařízeními.

 • Aktivace/deaktivace LED projektorů, ovládání bran a branek, otevírání vrat. 

 • Zdroj napájení 12 - 72 VDC, 230 VAC.

Různé typy tagů a kontrolních zařízení

Osobní tag

Osobní tag

Typu karta.

Osobní tag

Osobní tag

Náramek.

Osobní tag

Osobní tag

Provedení s uchycením na helmu.

Zone reader

Zone reader

Definuje rychlostní zónu.

Control unit

Control unit

Aktivuje/deaktivuje různá elektronická zařízení (průmyslová vrata, brány a pod.).

2 anténová čtečka zón

2 anténová čtečka zón

Kontroluje rychlost v kritických místech.

PUZZLE ŘEŠENÍ

ALIS Shield je navržen jako puzzle. Řešení odráží aktuální zákazníkovi potřeby a v budoucnu je možné systém rozšířit o další funkcionality z dílny ALIS.  S ALIS Shield můžete začít na libovolné úrovni.

NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ

/ Vozík vs. člověk

Vibrační upozornění zaměstnance/návštěvníka provozu. 

Redukce rychlosti manipulační techniky v předem definované zóně nebo vůči jinému tagu. 

Bezdrátová komunikace vozíkového tagu a vibrační upozornění zaměstnance/návštěvníka. 

/ Vozík vs. LED projektor

Nasvícení bezpečnostních symbolů na pohyb manipulační techniky.

Bezdrátová komunikace vozíkového tagu s kontrolní čtečkou umístěnou v blízkosti projektoru. 

Včasné upozornění na blížící se nebezpečí.

/ Křižovatka

Autonomní zavírání bezpečnostních bran pro chodce v případě blížícího se nebezpečí. 

Možné rozšíření o výstražné světelné majáčky.

/ Pohybující se břemena

Nasvícení pohybujícího se břemene​.

Projektor instalovaný na rameno jeřábu.

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno | Czech Republic | info@alis-tech.com | Tel: +420 739 233 985

© 2020 by ALIS Tech s.r.o,

 • White LinkedIn Icon
 • White YouTube Icon

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu  společnosti ALIS Tech s.r.o., reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018479, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti ALIS Tech s.r.o. opakovaně na jednom zahraničním veletrhu v období 11/2019  a 11/2021 pořádaném v Německu. Tento veletrh je zaměřen na bezpečnost a zdraví při práci. 

 

Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost