ALIS SHIELD

Anti-collision system

ALIS Shield is an autonomous system that works on wireless communication between individual locators in various designs. Locators can be installed on handling technology, people or any electronic devices to prevent a collision in a workspace and therefore, create a safer environment for employees and visitors.

ALIS Shield

Thanks to ALIS Shield you can avoid collisions of handling technology with human, other equipment or forklifts and higher up the level of safety and property protection. Be ahead with ALIS Tech and prevent the unwanted!

WIRELESS technology

IMPORTANT ELEMENTS

PERSONAL TAG

 • Various types (wrist, card, helmet).

 • Powered by micro USB or QI charger.

 • Wireless communication with other tags. 

 • Vibration in case of danger. 

 • Battery 600 mAh.

 • Possible extension by the passive RFID chip.

VEHICLE TAG

 

 • Wireless communication with other locators. 

 • Possible extension by a light beacon for a status check.

 • Installation is possible to any forklift manufacturer. 

 • Power supply 12 - 24VDC.

CONTROL UNIT

 • The intelligence and mediator between electronic devices and locators.

 • LED projector activation, deactivation.

 • Power supply 12 - 72 VDC, 230 VAC.

Different types of tags and units

Personal tag

Personal tag

Card type

Personal tag

Personal tag

Wrist bangle tag

Personal tag

Personal tag

Helmet tag

Zone reader

Zone reader

Set up the speed zone.

Control unit

Control unit

Activates/deactivates any electronic device, reduces forklift speed, activates vibrations on personal locators, opens/closes a gate.

2 antennas zone reader

2 antennas zone reader

Controls speed zones without necessary infrastructure.

PUZZLE SOLUTION

ALIS Shield is designed like a puzzle. Solutions reflect customer needs and in the future can be extended by other functionalities. With ALIS Shield you can start at any level.

THE MOST COMMON USAGE

/ Forklift vs human

Employee/visitor is warned by a vibration in case of potential danger.

Forklift speed deceleration in predefined zones or against other locators.

Wireless communication of forklift locator and vibration bangle worn by an employee/visitor.

Possible usage in case of forklift vs forklift.

/ Forklift vs LED projector

Illumination of safety symbols triggered by a movement.

Wireless communication of forklift locator and control unit by a projector.

Early warning of upcoming danger thanks to symbol illumination. 

/ Junction

Autonomous safety gate locking for pedestrians to prevent entry to a dangerous junction.

The electronic autonomous gate can be upgraded by light beacons.

/ Moving objects - CRANE

Safety marking of a moving burden based on LED technology. 

The LED projector is installed on the top of the crane and triggered by a crane movement.

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno | Czech Republic | info@alis-tech.com | Tel: +420 739 233 985

© 2020 by ALIS Tech s.r.o,

 • White LinkedIn Icon
 • White YouTube Icon

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu  společnosti ALIS Tech s.r.o., reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018479, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti ALIS Tech s.r.o. opakovaně na jednom zahraničním veletrhu v období 11/2019  a 11/2021 pořádaném v Německu. Tento veletrh je zaměřen na bezpečnost a zdraví při práci. 

 

Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, posílení prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost

Personal tag

Card type