LED PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ALIS Vizualizace

ALIS VIZUALIZACE

Inovativní technika LED průmyslového značení vhodná na všechny druhy povrchů a typy podlah.

Eliminace provozní slepoty díky autonomní aktivaci podlahového značení.

PROVOZNÍ SLEPOTA

Projekce nebezpečné zóny kolem pohybujícího se zavěšeného břemene.

BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ TECHNIKY

CHYTRÉ PARABOLICKÉ ZRCADLO

Integrovaný LED projektor do parabolického zrcadla.

Bezpečnostní symboly jakýchkoli barev, tvarů a motivů na zakázku.

PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ PODLAH

 

zvýšená osobní bezpečnost v kritických zónách

upozornění řidiče VZV na přítomnost chodce v okolí

LED projektor je propojitelný se senzorikou

úspora nákladů na obnovu podlahového značení

PROVOZNÍ SLEPOTA

Podlahové značení pomocí LED projekce předchází provozní slepotě, a to díky chytré aktivaci LED projektoru, který nasvěcuje bezpečnostní symbol v návaznosti na předem definované akce. Technologie je plně propojitelná s anti-kolizním systémem. Spouštěcími akcemi mohou být například pohyb manipulační techniky, chodce, jeřábu. Bezpečnostní symbol je viditelný pouze v případě potenciálního nebezpečí. Symbol může blikat, pulzovat či svítit non-stop.

eliminace provozní slepoty
Dynamická metoda značení "Pozor na zavěšené břemeno".

BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ TECHNIKY

ALIS Vizualizace je navržena pro potřeby značení nebezpečných zón kolem přenášeného břemene jeřábu. Projektor je umístěn na „kočce“ jeřábu a nasvěcuje zónu kolem břemene. Klíčový benefit projekčního značení je v pohyblivosti značení současně s přenášeným břemenem. Symbol není možné přehlédnou, ani břemenem překrýt. LED projekce je inovativní alternativou staromódního značení symbolu „POZOR, POHYB ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE!“. Bezpečnost může být povýšena o anti-kolizní systém na mostové jeřáby.

zvýšená úroveň bezpečnosti v provozu v blízkosti jeřábu

bezpečnostní značení aktivováno pohybem jeřábu

vícebarevné designy různých tvarů podle velikosti břemene

alternativa značky „POZOR, POHYB ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE!“

eliminace slepých míst, eliminace provozní slepoty

projektor je aktivovaný pohybem 2 subjektů na křižovatce

signalizace směru pohybu subjektů na křižovatce

zvýšená osobní bezpečnost v nebezpečných zónách

CHYTRÉ PARABOLICKÉ ZRCADLO

Integrovaný LED projektor do parabolického zrcadla eliminuje nevýhodu pasivního charakteru prvku. Projektor je spuštěn pohybem zvoleného subjektu (VZV, chodce), který vstupuje do kritického místa. Bezpečnostní symbol bliká či pulzuje na zemi v zorném poli chodce a řidiče VZV. Systém může být povýšen o světelný maják, signalizující směry pohybu subjektů, pohybujících se na křižovatce současně.

Chytré parabolické zrcadlo.

standardní ISO bezpečnostní symboly, vlastní designy

nasvícení rozměrných symbolů (přechod pro chodce)

rozjasnění pracovního

prostoru

úspora nákladů na prostoje spojené s nátěry a polepy

průmyslové podlahové značení

PRŮMYSLOVÉ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

Projekční značení je efektivní a z dlouhodobého hlediska levnější variantou průmyslového podlahového značení nežli polepy a nátěry.

 

Výhody LED technologie jsou v nemožnosti symbol překrýt, zničit či jinak poničit a možnosti nasvítit symbol do těžce dostupných míst. Průmyslové značení je vhodné na všechny druhy podlah a typy povrchů.

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?

nemožnost zakrytí nebo poškození 

oživuje pracovní prostor a pozitivně působí na psychiku zaměstnanců

NECHTE VAŠI BEZPEČNOST ZAZÁŘIT

LED projekční průmyslové značení

vlhku a prachu vzdorné IP krytí až 67

LED projektor vyroben v České republice

OPTIKA

Široká nabídka doplňkové optiky vám umožní zvolit si optimální velikost promítaného symbolu.

danger forklift
optika LED průmyslového projektoru
PROJEKČNÍ SKLÍČKO

Široká nabídka standardních ISO symbolů. Možnost vlastních designů. Více barevné symboly různých tvarů.

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Inovativní značení LED projektorem pro Jacobs.

continental_logo_yellow_srgb_png-data.png

Chytré parabolické zrcadlo pro Barum, Volvo a HMCZ

Projekční značení přechodu pro chodce pro Německé Hydro.

PŘÍKLADY APLIKACÍ

STATICKÉ SYMBOLY

Portfolio standardních ISO symbolů podlahového značení včetně přechodu pro chodce.

POHYBUJÍCÍ SE OBJEKTY

Nasvícení nebezpečných zón kolem zavěšeného břemene. Dynamická alternativa symbolu „POZOR, POHYB ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE!“.

INTEGROVANÝ PROJEKTOR

Spojení parabolického zrcadla s LED projektorem.

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?