PROJEKČNÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ALIS Vizualizace

ALIS VIZUALIZACE

Inovativní technika průmyslového značení vhodná na všechny druhy povrchů a typy podlah.

Eliminace provozní slepoty díky autonomní aktivaci podlahového značení.

PROVOZNÍ SLEPOTA

Projekce nebezpečné zóny kolem pohybujícího se zavěšeného břemene.

BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ TECHNIKY

CHYTRÉ PARABOLICKÉ ZRCADLO

Integrovaný LED projektor do parabolického zrcadla.

Bezpečnostní symboly jakýchkoli barev, tvarů a motivů na zakázku.

PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ PODLAH

improved level of personal safety 
in hazardous zones

LED projector is connectable with
sensory (magnetic, optic, infrared..)

warning to the driver of the presence of a pedestrian on the road

saving costs for renewal
of marking

Line 6.png
Group 12050.png

CRANE SAFETY 

The ALIS Visualization is designed to mark the hazardous zone around the suspended load. The projector is placed on the top of the crane and illuminates the safety symbol around the suspended load. The key benefit of the projection marking is in a movement with the sign, together with a suspended load. The sign is impossible to overlook or cover by a load  
The LED projection is an innovative method of old-fashioned painted signs like "Do not walk under the suspended load". 

improved level of safety in operation nearby the crane

safety marking activated 
by the crane motion 

multi-colored designs in different shapes according to a burden size

an alternative of sign "Do not walk under suspended loads"

SMART PARABOLIC MIRROR

The built-in LED projector into the parabolic mirror eliminates the disadvantage of the passive character. The LED projector is triggered by the motion of subjects involved in the intersection. A safety symbol blinks, pulses, or shines to the forklift driver or pedestrian point of view. The system of the smart parabolic mirror is designed to be upgraded with light LED beacons that signalize the direction of subjects at the intersection. 

elimination of blind spots,
elimination of operational blindness

projector activation by the the motion of  2 subjects on the intersection 

signalization of movement direction
of subjects involving the intersection

improved level of personal safety 
in hazardous zones

Group 42824.png

The projection marking is effective and from a long perspective a cheaper way of industrial floor marking done by painting or stickers.

Advantages of the LED technology are the impossibility to overlay the safety sign, the possibility to illuminate the symbol in hard-to-reach places, and the impossibility to destroy or damage the sign. The industrial LED projector illuminates the safety symbols on a different kind of floor. 

standard ISO safety symbols,
custom symbols 

illumination of large symbols
ex. zebra crossing

revitalization of employee´s
workspace

saving on costs and downtime in long perspective 

LET YOUR SAFETY SHINE

projektor_4.jpg

humidity and dust
protection up to IP 67

LED projector
made in Czechia

OPTIC

A wide range of additional optics 
allows to choose the optimal size 
of the final projected symbol.

sklicko.png
optics_HR1.png

PROJECTION GLASS

Wide range of standard ISO symbols. Possibility of the custom sign. A multi-colored version of symbols of different shapes. 

CASE STUDIES

An innovative floor marking
done by the LED projection
in Jacobs.

The projection of a safety zone around the suspended load in Hyundai Manufacturing and Czech. 

A smart parabolic mirror 
application for Barum, Volvo 
and Hyundai Manufacturing and Czech. 

The smart illumination 
of pedestrian crossing for 
Hydro in Germany. 

WANT TO ACHIEVE THE ACCIDENT-FREE WORKPLACE?

SAMPLE APPLICATIONS

STATIC SYMBOLS

Portfolio of standard ISO symbol of floor
marking including big size symbols ex. pedestrian crossing.

 

zvýšená osobní bezpečnost v kritických zónách

upozornění řidiče VZV na přítomnost chodce v okolí

LED projektor je propojitelný se senzorikou

úspora nákladů na obnovu podlahového značení

PROVOZNÍ SLEPOTA

Podlahové značení pomocí LED projekce předchází provozní slepotě, a to díky chytré aktivaci LED projektoru, který nasvěcuje bezpečnostní symbol v návaznosti na předem definované akce. Technologie je plně propojitelná s anti-kolizním systémem. Spouštěcími akcemi mohou být například pohyb manipulační techniky, chodce, jeřábu. Bezpečnostní symbol je viditelný pouze v případě potenciálního nebezpečí. Symbol může blikat, pulzovat či svítit non-stop.

operational blindness
do not walk under suspended load

BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ TECHNIKY

ALIS Vizualizace je navržena pro potřeby značení nebezpečných zón kolem přenášeného břemene jeřábu. Projektor je umístěn na „kočce“ jeřábu a nasvěcuje zónu kolem břemene. Klíčový benefit projekčního značení je v pohyblivosti značení současně s přenášeným břemenem. Symbol není možné přehlédnou, ani břemenem překrýt. LED projekce je inovativní alternativou staromódního značení symbolu „POZOR, POHYB ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE!“. Bezpečnost může být povýšena o anti-kolizní systém na mostové jeřáby.

zvýšená úroveň bezpečnosti v provozu v blízkosti jeřábu

bezpečnostní značení aktivováno pohybem jeřábu

vícebarevné designy různých tvarů podle velikosti břemene

alternativa značky „POZOR, POHYB ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE!“

eliminace slepých míst, eliminace provozní slepoty

projektor je aktivovaný pohybem 2 subjektů na křižovatce

signalizace směru pohybu subjektů na křižovatce

zvýšená osobní bezpečnost v nebezpečných zónách

CHYTRÉ PARABOLICKÉ ZRCADLO

Integrovaný LED projektor do parabolického zrcadla eliminuje nevýhodu pasivního charakteru prvku. Projektor je spuštěn pohybem zvoleného subjektu (VZV, chodce), který vstupuje do kritického místa. Bezpečnostní symbol bliká či pulzuje na zemi v zorném poli chodce a řidiče VZV. Systém může být povýšen o světelný maják, signalizující směry pohybu subjektů, pohybujících se na křižovatce současně.

parabolic mirror

standardní ISO bezpečnostní symboly, vlastní designy

nasvícení rozměrných symbolů (přechod pro chodce)

rozjasnění pracovního

prostoru

úspora nákladů na prostoje spojené s nátěry a polepy

idustrial floor marking

PRŮMYSLOVÉ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

Projekční značení je efektivní a z dlouhodobého hlediska levnější variantou průmyslového podlahového značení nežli polepy a nátěry.

 

Výhody LED technologie jsou v nemožnosti symbol překrýt, zničit či jinak poničit a možnosti nasvítit symbol do těžce dostupných míst. Průmyslové značení je vhodné na všechny druhy podlah a typy povrchů.

NECHTE VAŠI BEZPEČNOST ZAZÁŘIT

projection floor marking

vlhku a prachu vzdorné IP krytí až 67

LED projektor vyroben v České republice

OPTIKA

Široká nabídka doplňkové optiky vám umožní zvolit si optimální velikost promítaného symbolu.

optic
danger forklift

PROJEKČNÍ SKLÍČKO

Široká nabídka standardních ISO symbolů. Možnost vlastních designů. Více barevné symboly různých tvarů.

Inovativní značení LED projektorem pro Jacobs.

Projekce nebezpečné zóny kolem zavěšeného břemene v Hyundai Manufacturing and Czech.

Chytré parabolické zrcadlo pro Barum, Volvo a HMCZ

Projekční značení přechodu pro chodce pro Německé Hydro.

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?

PŘÍKLADY APLIKACÍ

STATICKÉ SYMBOLY

Portfolio standardních ISO symbolů podlahového značení včetně přechodu pro chodce.

POHYBUJÍCÍ SE OBJEKTY

Nasvícení nebezpečných zón kolem zavěšeného břemene. Dynamická alternativa symbolu „POZOR, POHYB ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE!“.

INTEGROVANÝ PROJEKTOR

Spojení parabolického zrcadla s LED projektorem.

CHCETE DOCÍLIT NULOVÉ NEHODOVOSTI?

 
 
 

PŘÍPADOVÉ STUDIE